» «Η Ερμηνεία του Γεγονότος»

Γιώργος Ιωάννου

«Η Ερμηνεία του Γεγονότος», 1967

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.