«Οι Νέες Αναζητήσεις της Ζωγραφικής του Γιώργου Ιωάννου Από τον Κόσμο της Ποπ Αρτ στο κλίμα των Τύπων του Σουρρεαλισμού»

"Οι Νέες Αναζητήσεις της Ζωγραφικής του Γιώργου Ιωάννου Από τον Κόσμο της Ποπ Αρτ στο κλίμα των Τύπων του Σουρρεαλισμού"