1994 Αίθουσα Τέχνης Ν. Ψυχικού

Ατομική έκθεση στην Αίθουσα Τέχνης Νέου Ψυχικού, 10/11 -10/12/ 1994